இந்தியனாக இருப்பதற்காக நான் வெட்கப்படவில்லை-நிதின் குப்தா,அய்.அய்.டி-மும்பை.

You may also like...

1 Response

  1. Man says:

    அடேய் திராவிட குடுக்கி அய்.அய்.டி இல்லடா முட்டாள் ஐ ஐ டி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress