கண்டதை சொல்லுகிறேன் – 1

You may also like...

2 Responses

  1. Mahesh Bal Darshan P says:

    Savukku Sir.. If you dont mind can you create an app?

  2. John says:

    நல்ல முயற்சி, முன்னெடுத்தமைக்கு பாராட்டுக்கள். இந்த தொடர் சவுக்கு தளத்தோடு நின்றுவிடக் கூடாது, வெகுஜன மக்கள் படிக்கவும் ஆவணம் செய்ய வேண்டும், அப்போதுதான் உங்களின் இந்த முன்னெடுப்பு அதன் முழுப் பயனை அடையும், அடையவும் வேண்டும். நீங்கள் ஏன் ஒரு மாதாந்திர அல்லது காலாண்டு பத்திரிக்கை தொடங்கக்கூடாது? If there is funding issues, please initiate a crowd funding page, I pledge to donate Rs. 1.00 lakh as my contribution.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress