பொய்செய்தி பரப்ப பேஸ்புக் மற்றும் ரிலையன்ஸை பயன்படுத்திய பிஜேபி – கோடிக்கணக்கில் செலவழித்த பிஜேபி 

You may also like...

3 Responses

  1. Anonymous says:

    தமிழகத்தில் தினமலரும் இதையே தானே செய்கிறது ….

  2. chinnasamy says:

    Very intrested… you are a good political reviewer.. informations are worth to indian citizens…

  3. anandhji says:

    Long time no see sir…Informative article…thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress