போலி என்கவுண்டரும் பாம்பாட்டிச் சித்தரும்.

You may also like...

1 Response

  1. ஆனந்த்.க says:

    காவல் துறை என்றால் அரசின் அடியாட்கள் அரசுக்கு எதிராக சமூக நலன், பாமர மக்கள் நலன் என குரல் கொடுத்து போராடினால் காவல்துறை மூலம் சுட்டு கொல்ல முடியும் என்பதை உணர்த்தவே இந்த கொலைகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress