திராவிடக் கட்சிகள் தலித்துகளுக்கு துரோகம் இழைத்துள்ளன – தொல் திருமாவளவன்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.