வழக்கு எண் 164/2006

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    Qw

  2. Aanand Kanthasamy P says:

    படிக்கும் போதே பயம் வந்து விட்டது. அப்பப்பா என்ன கொடுமையான காவல்துறை. ஜாங்கிட் கைது மட்டுமே நீதியை நிலை நாட்ட உதவும். dsp கைது பரவாயில்லை. மேலும் dsp இடம் நன்றாக விசாரித்து அவரின் உயர் அதிகாரியை கைது செய்யவேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress