விகடனில் வந்த கனிமொழி பேட்டியில் ஒரு கேள்வி பதில்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.