சகோதரச் சண்டையை தொடங்கி வைத்தவரே கருணாநிதிதான்! – பழ.நெடுமாறன்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.