துணிச்சல் இருந்தால் இதை நிறுத்துங்கள் ஜெயலலிதா…!!!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.