கனத்த மவுனம்

You may also like...

2 Responses

  1. அய்யா சவுக்கை தயவு செய்து எங்களை தலித் என்று சொல்லாதீர் நாங்கள் தேவேந்திர்

    • Anonymous says:

      பள்ள தேவ்டியா மகன் என்று அழைக்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.