தேசிய அவமானம்.. …

You may also like...

2 Responses

  1. Aadhma of Karkare says:

    Intha Dramavey Karkarayea kolrathukkuthana da..Ithula yeanda yella karumathaium illukkuirnga..

  2. கர்கரேயை கொலை செய்த்து யார் என்ற புத்தகத்தில் எட்டு பேர்கள் தான் பம்பாய்க்குள் வந்தார்கள். அந்த 8 பேரையும் காவல் துறையினர் கொன்று விட்டார்கள். பிடிபட்டதாகச் சவல்லப்படும் இருவர் உளவுத்துறையின் வசம் இருந்தவர்கள். கர்கரேயே கொன்ற இருவர் தப்பி விட்டனர் அந்த இடத்தில்தான் இந்த இருவரை சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்பது விருப்ப ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி எழுதிய புத்தகம்தான் கர்கரேயை கொலை செய்த்துயார்? அப்படி இருக்க நேபாளத்தில் கைது செய்யப்படவன்தான் அந்த அஜ்மல் என்பது புத்தகம் தரும் தகவல். புத்தகம் தடைசெய்யப்படவில்லை. தமிழில் பலபதிப்புகளை இப்புத்தகம் கண்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.