அவசர அவசரமாக அணு உலையைத் திறக்காதீர்கள்! – அணு விஞ்ஞானி கோபாலகிருஷ்ணன்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.