அதிகாரம் போனபின்பு கருணாநிதி ஆவேசம் காட்டுவது ஏன் ? – பழ நெடுமாறன்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.