தலித்துகள் தங்கள் வீட்டை அவர்களாகவே கொளுத்திக் கொண்டு நஷ்ட ஈடு கேட்கின்றனர்.- அன்புமணி ராமதாஸ்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress