முட்டாள் அரசு 7

You may also like...

5 Responses

 1. m.subha says:

  india la mekavum praplamana oru samiyar -koduramana oru mukam-india inum mudanambikaila irunthu velliya varla

 2. Anonymous says:

  Kastam kappatharathu. Ithukalam karanam makkal agiya nammatha indhalavku valsravittathu

 3. velmurugan says:

  We have to do something sir…

 4. arunsri says:

  Sir kaapathavae myditarhu….!

 5. sadhic says:

  u wrote this much .. not even a single comments ..

  romba payama irruku .. are we alone in this world ..

  eppadi kaapatha porum ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress