மோடியை ஏன் ஆதரிக்க முடியாது ?

You may also like...

1 Response

  1. தங்கவேல் says:

    இந்த வாதங்கள் போசுமானதல்ல மோடி மத வெறியர் என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் ஊழல் செய்தார் என்பதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை அதனால்தான் காங்கிரஸ் கூட மத வெறி எதிர்ப்பை பயன்படுதுகிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress