காவித்துண்டு கபாலிக்கு புலவர் புலமைப்பித்தன் கடிதம்

You may also like...

1 Response

  1. kutty says:

    புலமைப்பித்தன் ஐயா அவர்களே, தமிழகத்தின் தரம் தாழ்ந்தவர்களை தயவுசெய்து ‘தம்பி’ என அழைக்க வேண்டாம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress