சவுக்கு தளத்தை நடத்துபவரை கைது செய்ய உத்தரவு.

You may also like...

3 Responses

  1. Utopian Law says:

    Vaalga Savukku.

  2. Alagirisamy says:

    Good steps

  3. Aanand k says:

    சவுக்கு வாசகர் நான் அறிவேன்,. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக, எவ்விதமான விளம்பரமும் இல்லாமல், வாசகர்களின் அன்பையும், ஆதரவையும் மட்டுமே நம்பி நடத்தி வரப்படும் தளம் இந்த சவுக்கு தளம் என்பதையும்,. இந்தியாவில் எந்த ஊடகமும் செய்யாத பணிகளை, சவுக்கு தளம் செய்திருக்கிறது என்பதையும் நான் முழுமையா அறிகிறேன். சவுக்கின் பணி காலத்தால் அழியாத காவியம். நாமார்க்கும் குடி அல்லோம் நமனை அஞ்சோம் என்ற வாழ்க்கை முறைப்படி வாழும் சவுக்கு அவர்கள் இன்றைய அப்பர் சாமிகள் என்றே சொல்ல இயலும். ஊழலை வெறுத்து, நெஞ்சை நிமிர்த்தி, நேர்கொண்ட பார்வை கொண்டு சிம்ம நடை போடும் சவுக்கு வாழ்க. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress