In Punishing Congress, Voters Have Punished Themselves

T N Gopalan

T.N. Gopalan is a senior journalist based in Chennai

You may also like...

28 Responses

 1. அத்விகா says:

  இவ்வளவு கிறுக்குத்தனமாக எழுதப்பட்டுள்ள ஒரு கட்டுரையை இப்போதுதான் படிக்க நேரிட்டது. வருந்துகிறோம். இந்திரா காங்கிரஸ் ஆட்சி நடத்திய லட்சணம் நாடே அறிந்துதான் மக்கள் தூக்கி வீசிவிட்டனர். டூ ஜி நிலக்கரி ஆதர்ஷ்,காமன்வெல்த் , பக்கமெல்லாம் ஊழல், அப்படி இருக்கும் போது, இந்திரா காங்கிரசுக்கு யார் ஓட்டுப்போடுவார்கள் ? கம்யூனிஸ்டுகள் தேசத்துரோகிகள்.. அவர்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கி கட்டுரை எழுதியுள்ளது கண்டிக்க தக்கது.

 2. நஞ்சுண்டமூர்த்தி says:

  MUSLIMS HAVE ONLY 2 OPTIONS — “Either get killed or create PAKISTAN-2”:

  900 million Hindus have completely lost faith in 400 MILLION Muslims and Muslims also have lost faith in the nation. THEY ARE FEDUP OF BHARAT MATA AND IMPOSSIBLE FOR THEM TO LIVE WITH HINDUS ANY MORE — Honestly, Bharat Mata is becoming an unbearable disease and curse on Muslims, day by day. — Muslims fear a major civil war and bloodshed will be unleashed across the nation by Saffron terrorists, very soon. Definitely your Kafir police and army will NOT protect Muslims. They will aim and shoot them.

  Let’s agree once again with Jinnah Saheb who rightly said “Hindus and Muslims are 2 different nations and they can NOT live together” —- Nehru gave half Pakistan and kept 50% Muslims as a shield between 15% High caste Hindus and 85% low caste Shudras.

  Let’s finish the unfinished job of Nehru. Today, 1/3rd of India belongs to 400 MILLION Muslims. Why can’t we agree for a FINAL partition and give this legitimate share for Muslims as PAKISTAN-2?. Let Muslims live in Muslim land and Hindus live in Hindu land. Why NOT?

 3. khan says:

  To tell you the ‘Truth’ I don’t see any difference between the ‘Anti-Indian and Anti-Islamic Criminal Rascal’ named as ‘Nanjundamoorthy’ and TR Gopalan the communist, in their subversive activities.

  TR Gopalan’s article reflects similar sentiments of ‘Anti-Islamic and Anti-Indian Criminality’ that I think in all probability they are one and the same person.

  The curious things about these, self-styled ‘Progressive Forces’ is that, they think Muslims are illiterate and unlettered Idiots – just because these ‘anti-Indian and anti-Islamic Criminals’ know a few words in ‘English’.

  And hence these people become ‘Megalomaniacs’, treating ‘Muslims’ like ‘Trash’ and use ‘Intimidatory Tones’ against Muslims.

  Now if you look what makes these people so ‘Anti-Islamic’, the answer is simple – that Muslims believe that ‘There is No God but One God and all human beings are slaves of this one God and hence are equal’.

  Communists who live on artificially dividing Human beings as Owners and Workers, cannot stand this ‘Equality of Islam’ because when this equality destroys their opportunity to create strife in societies and survive on hate perpetuated between ‘Owners and Workers’.

  So these communists, are hell bent promoting their Atheist Propaganda along with anti-Indian dupesters like Nanjundamoorthy.

  It is my job as Muslim to tell the ‘Truth’. Period.

 4. நஞ்சுண்டமூர்த்தி says:

  BRAHMINS ARE PUSHING FOR DISINTEGRATION OF INDIA BEFORE 2020:

  Muslims kicked Brahmins and created Pakistan in 1947 –The spectacular rise of Pakistan as a self reliant nuclear power has completely crushed the confidence of Brahmins and has brought them down to their knees — Today Indian army stands like an impotent in front of Pakistan —- In fact 400 MILLION Indian Muslims believe strongly, had Pakistan NOT been created, Kafirs would have massacred all Muslims — They thank Allah for appointing Pakistan as their security guard.

  Forget Muslims. Look at the mess created by Kafirs on Kafirs — Indian army helped Srilanka to rape and massacre 150,000 Tamils — Today 8 crore Tamils have lost faith in the Indian federation and Tamil Nadu is getting ready to become an independent TAMIL NATION —ENTER ANY TOILET IN ARABIA, you will find Hindus working there as toilet cleaners — One million HIndus are working as toilet cleaners in Saudi alone — WHILE HINDUS COULD NOT GET EVEN A TOILET CLEANER JOB in their own Hindu nation and running to Muslim nations, WTF 400 MILLION Muslims will get?.

  Like it or NOT, Kafirs and Muslims can NOT live together any more. A final Kafir-Muslim war is inevitable — OVERPOPULATION, UNEMPLOYMENT, CORRUPTION, CRIME, POLLUTION, POVERTY, NAXALISM, HINDU-MUSLIM HATRED, RACISM, CASTEISM, JIHAD, LOOTING, SCARCITY, COLLAPSE OF JUSTICE and what NOT? — 1.3 billion half naked fakirs are loosing faith on this nation and getting ready for a nasty civil war — There is a strong possibility that India will disintegrate into TAMIL NATION, KHALISTAN, NAXALISTAN, DALITISTAN, BRAHMANASTAN, ARYAVARTHA, DRAVIDA NADU, JESUSTAN AND ISLAMISTAN before 2020.

 5. Khan says:

  We Muslims see people like TN Gopalan a bigger threat than Modi and RSS – not only to Muslims but to India even.

  Because these left leaning ‘Communists’ who are not still accepting the truth that Communism is a failed, unsustainable and foolish concept – now want to incite Muslims and Hindus, pitting one against the other – just the way ‘British’ criminals did.

  This way, these people think they can promote themselves as ‘Progressive Forces’ – again by calling ‘Muslims’ alone as terrorists, as they want to be in the good books of BJP and Modi, whom they fear. This innate fear of BJP and RSS as ‘Capitalistic’, ‘Bourgeois’ class, in the hearts of every ‘Communist’ translates into such venomous articles.

  Simply put this author’s article is a million times worse than BJP and RSS, whom he tries to instigate against Muslims to promote himself and the utterly failed, foolish and useless concept called ‘Communism’ and its cover-up called ‘Socialism’.

  The fact is that, we Muslims don’t differentiate between Congress and BJP much, as both of them have their own ‘Political and Religious agendas’ that are equally against ‘Muslims’.

  The difference lies in the fact that ‘Congress’ would betray ‘Muslims’, while BJP would be directly antagonistic to Muslims.

  And Allah is immortal, while TR Gopalan is just another mortal trickster. Hence we ‘Muslims’ believe in ‘Allah’ for our deliverance and not in tricksters like TR Gopalans.

 6. Raj says:

  //Even in your beloved communism, no religious freedom and lot political murders from Russia, china to West bengal and kerala too! //

  To add to your point here. What Russia, China and West Bengal had was not real working communism. For communism to work, people should participate without any selfishness and for the collective good. It might work at the level of a family, probably at joint family or community. But for communism to work at a city, state or national is impractical with all the shortcomings of human greed. I hope sane minds realize this sooner.

  I also want to raise the same points Arun made earlier. Please stop fear mongering and speculations. I for one want Modi to address the Bangladeshi immigrants, uniform civil code and other contentious issues. I am sure he is much better person to articulate these nuanced issues to the general public and get a consensus unlike MMS.

 7. S.m. Arun says:

  Dear TNG,
  Looking at things from your side, I admit that your apprehensions are not unfounded. After all, a government is a government and a politician is a politician. Whether it is a Congress government or a BJP government or a CPI (M) government (pun intended), there can be absolutely no exceptions. I believe the following sentences has portrayed this article in a bad taste.

  “He might start with identifying and deporting all suspected illegal Bangladeshi immigrants, and could set his eyes on a hot pursuit of terrorists with incalculable consequences.”
  What’s wrong if the government sets its eyes on a hot pursuit of terrorists? Can you expect any government to be soft on terrorism? What do you wish to convey by saying ‘incalculable consequences’? There will be consequences so what?

  Next, “You can bet it would seek to push Modi in highly questionable directions, provoking Muslim hotheads into acts of mindless terrorism. There is no knowing where the spiral will end”
  This is nothing but terrorising the Muslims in advance and inciting their feelings. I believe this sentence has crossed the fine line between giving warning and inciting.
  Or do you suggest it as a measure of checks and balances? Utterly disappointing.

  Constructive opposition, criticism and apprehension are very much important especially when a State has single-party majority. Though I support Modi, I don’t consider him to be a Avtar Purush or an infallible persona. I just believe there will be effective governance and equality will prevail. On the other hand, you are apprehensive that the worst is going to happen and again looking at things from your side (I stress), there is nothing wrong in your apprehensions. But don’t exceed your brief by inciting the feelings of Muslims.

  Otherwise, how are you TNG? Though you have unfriended me in FB, I peek into your page sometimes to gather vital inputs about you so that someday I can assassinate you. Ha ha ha. Don’t panic, just a joke.

 8. KI says:

  They say Secularism is the last refuge of a scoundrel

 9. Manikandan P says:

  Hi Savukku, Why are you start writing against MODI..eventhough he didn’t take oath as PM. why you to much worry about RSS and MODI. RSS itself said that we didn’t intervention in MODI government. I have always see you..you are talking about RSS and MODI.but.. you didn’t talk about Muslim party through out country….and few of the them support for terriorist. you don’t felt that which is very dangerous to our country….you didn’t have bother about that……your thought is looking like Hindu followers should be Secular….Other minorities should be non-secular. what a secular person you are…if you are secular….you should comment both muslims and Hindu behaviour.

 10. Ravi BS says:

  Gopalan may be right in sounding alert, but Modi who has the mandate of people should be allowed to perform. I am an atheist, but opine that secularism does not mean putting down the Hindus in India. Let us stop Congress chamchagiri or the craze for the new found AAP. Le Monde Newyork Times Economist Guardian are not the media to tell us what we should do in our Country. Modi has begun well – his acceptance speech and invite to SARRC Leaders. Respect democracy.

 11. T N Gopalan says:

  Interesting to note that the comments are uniformly hostile 🙂

  • nbalajhi says:

   What do you expect for such a typical servile mentality, whereby you choose to overlook injustice for fear being attacked. You agree with Uniform Civil Code yet afraid of backlash. Terrorists would keep terrorising you, yet you don’t want an hot pursuit of them. The kind of mentality that adorn servile in Congress who keep licking the dynasty’s feet. Let’s give the man his due. I don’t fault him if he goes for UCC and hot pursuit of terrorists. I don’t want him to build Ram temple. I would oppose it as Ram is in my mind and heart. But UCC and terrorism is another subject and as an Indian citizen I am ready to face the consequences. And most importantly Modi and BJP in general are much more inclined to take the country on the development path than the Italian mafia. But for Sonia’s return to Congress, they would have done well. Narasihmma Rao was probably the best Indian PM but Sonia threw him out and denied him proper respect after his death. What a sick mind she is got?

  • Mohanram says:

   T.N stands for Typically Nonsense. The typical attitude of people like Nehru got India into so many situations. We can not expect any thing better from people who call Nehru great. Is Gopalan an astrologer? Whom does he want to support and to serve what purpose? He brings in Sikh riots, Gothra etc to pretend he is balanced, which he is certainly not. Assuming this one person is wiser than millions and millions of Indians who voted for Modi is the height of arrogance and impudence. The article has left a bad taste in my mouth. Pure crap!

  • TNG!
   Many comments from different persons& paces, are uniform means something gravely wrong in your article/views and does not to be clubbed as uniformly hostile!If you have guts, reply point by point!THIS MOB, CLUBBING, COMMUNIST/PSEUDO-SECULAR mentality only sucks!!!!!!!!Me too admirer of genuine communist policies,admirer of AAP view points, liberal way of accomodating all but that does not mean, I have to ignore how practical they are and shun away from pragmatism!-Nambikai Nagaraj-Dubai

 12. T,N.Gopalan!
  Even in your beloved communism, no religious freedom and lot political murders from Russia, china to West bengal and kerala too!
  All countries, ideologies and system have lot limitations and by far democracy is crazy but best!
  Within democracy too, uneducated voters , vote and choose best among worst, while educated voters preach , dont vote and go to sleep!
  Keep this in mind before your leftist liberal blah-blah!
  Can u write same article supporting minorities in other counties except in India?
  Think before writing! We cannot and must not write our wishes to be executed by others!
  Writing is all about happenings and situations!
  Too tired to read lot of leftist liberals non-sense, utopian ‘wishes!
  Nambikai Nagaraj-Dubai

 13. Radha. says:

  another BJP – Modi baiting article, as if MODi is on death wish. What a Hindu or indian voter supposed to do, he or she did. What does the author want? wants to elect the same cong led corrupt govt to run this country by appeasing minorities. We cant forget 2G, coal scam, and numerous scams and to cap it all, the Srilankan Tamil’s pogram, to which the Sonia govt was looking at the other way. Modi is 2000 times better than sonia and if muslims feel insecure, so be it. I am not a hard core BJP fan or Modi’s fan, but Gurarat’s riots were the answer for Godra. What about Sikh’s riots in 1984, are sikhs not minorities?

  The Bangaldeshi muslims are entering Assam and cong goondas helping them to settle down in Assam by giving ration cards etc. The congress only goal is to appease minorities and act against Hindus. simple. Of course, leaders like Karuna, Mulayam, Lalu and Ramvilas Paswan are also available to help congress to sabotage the nation.

 14. Anundham says:

  This is the art of spreading fear. Accusing others as polarizing the society, the p-secs (I prefer closet communals), are the masters of polarization. Prophesying doom, they are the neo-prophets of the 21st century.

 15. Senthil says:

  I am really mystified with all this fearmongering propogated by the so called pseudo intellectuals. Give the majority mandate and the elected a chance. If this goes on Savukku will become a Fugitive.
  How I wished all this hypocrites were banished to Middle Eastern Countries to ply their trade. Don’t hide in the cloak of a Hindu, it is better that you convert.

 16. Sam says:

  I dont understand, why Muslims should be high priority to the Govt.

  Look at all the countries, Hindu population is reduced drastically and in our country Muslim population is keep growing; Not only that, they also have freedom to talk, go and act against the Majority Hindus. Try that in any Muslim nation and see what would be the outcome.

  Our Hindu brothers are so patient and accommodating all the craps done by these Muslims.

  The Govt must focus and do what is good for the majority people; and that will eventually benefit the minority also. Just to satisfy 15% people, Govt should not leave the majority 85% stranded.

  Muslims as community they are free to think and do what they want; but when it comes to bigger society, they must not seek any exceptions and should align their motives along with Majority. This way country will have one agenda and it will prosper.

  This country is stalled due to this reason only. Now we have visionary servant leader at the top who thinks and concerns about the Majority of this Nation and things will be better of with his leadership.

  Now, As I mentioned earlier, if ” All these Intellectual Idiots keep their mouth shut and let the leader work on his vision, that would be super cool and thats what needed”.

  To undo the damages done by the Congress (look at the name, Con-gress just opposite of Pro-gress; no wonder country was going down!!!), it takes great deal of effort and time; so be patient. If you were patient from the moment we got freedom, can you be patient for another 5-15years???

 17. Kumar says:

  How Modi defeated liberals like me
  May 22, 2014 01:45 AM , By Shiv Visvanathan
  What secularism did was it enforced oppositions in a way that the middle class felt apologetic and unconfident about its beliefs, its perspectives. Secularism was portrayed as an upwardly mobile, drawing room discourse they were inept at
  On May 17, Narendra Modi revisited Varanasi to witness a pooja performed at the Kashi Vishwanath temple. After the ritual at the temple, he moved to Dashashwamedh ghat where an aarti was performed along the river. The aarti was more than a spectacle. As a ritual, it echoed the great traditions of a city, as a performance it was riveting. As the event was relayed on TV, people messaged requesting that the event be shown in full, without commentary. Others claimed that this was the first time such a ritual was shown openly. With Mr. Modi around, the message claimed “We don’t need to be ashamed of our religion. This could not have happened earlier.”

  At first the message irritated me and then made me thoughtful. A colleague of mine added, “You English speaking secularists have been utterly coercive, making the majority feel ashamed of what was natural.” The comment, though brutal and devastating, was fair. I realised at that moment that liberals like myself may be guilty of something deeper.

  • Kumar says:

   Secularism as a weapon

   I am raising both sets of fear to understand why Left liberals failed to understand this election. Mr. Modi understood the anxieties of the middle class more acutely than the intellectuals. The Left intellectuals and their liberal siblings behaved as a club, snobbish about secularism, treating religion not as a way of life but as a superstition. It was this same group that tried to inject the idea of the scientific temper into the constitutions as if it would create immunity against religious fears and superstitions. By overemphasising secularism, they created an empty domain, a coercive milieu where ordinary people practising religion were seen as lesser orders of being.

   Secularism became a form of political correctness but sadly, in electoral India it became an invidious weapon. The regime used to placate minorities electorally, violating the majoritarian sense of fairness. In the choice between the parochialism of ethnicity and the secularism of citizenship, they veered toward ethnicity. It was a strange struggle between secularism as a form of piety or political correctness and people’s sense of religiosity, of the cosmic way religion impregnated the everydayness of their lives. The majority felt coerced by secular correctness which they saw either as empty or meaningless. Yet, they correctly felt that their syncretism was a better answer than secularism. Secularism gave one three options. The first was the separation from Church and State. This separation meant an equal distance from all religions or equal involvement in all religions. There was a sense that the constitution could uphold the first but as civilisations, as communities we were syncretic and conversational. One did not need a parliament of religions to be dialogic. Indian religions were perpetually dialogic. The dialogue of medical systems where practitioners compared their theologies, their theories and their therapies was one outstanding and constructive example.

 18. Sudarshan says:

  Just another article for attention grabbing!! Dear Savukju, when u mean progressive sections pls include u guys as well. Stop being cynical..let there be a uniform approach. Please. Relook ur strategies.

 19. Sam Wilson says:

  Well written article! But what is the alternative? People were between the devil and the deep sea and they had to choose between the two.The AAP is to be blamed for its inefficient poll campaign.A large majority in India still don’t know what AAP is. It is known only among the educated and net surfing elite.Hence instead of writing such articles and antognising the new Govt and aggravating the ground situation it is better to be silent and work for the appropriate change at least for the next election viz.take AAP and its policies to the nook and corner of the country

 20. Manasu says:

  It’s too early to criticise Modi savuku, anybody chose the best one if you show only two finger

 21. sureshbaala says:

  So what do u mean? We need to fall at the feet of Muslims?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress