துவைக்காத சாக்ஸும், கருணாநிதியும்.

You may also like...

53 Responses

 1. Anonymous says:

  தோழரே நீங்கள் எதிர்கட்சிகளின் ஆதரவை பெற முயலுங்கள்.
  அரசியல் பாதுகாப்பு மிக முக்கியம் தோழரே.

 2. Anonymous says:

  சவுக்கு பணி சிறக்க வாழ்த்துக்கள்….
  தமிழ்நாடு சிறக்க தேவை இதுபோன்ற எழுத்துக்கள்.
  ஆட்சி மாற்றம் தேவை…

 3. Anonymous says:

  tamil nadu WHOLE MEDIA totally they do fraud work.they cheating whole innoscent TAMIL PEOPLE. well savukku,you be care fully. appreciate you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress