திமுக: துரோகங்களின் காலம் 2.

You may also like...

2 Responses

  1. Please add, Udhyanidhi Stalin and Dhayanidhi Alagiri in the Family. They already started their involment in Cinema and Politics for next generation tamil nadu people

  2. திமுகவின் உயர்நிலைக் குழு என்று பேருக்கு ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி, அந்தக் கூட்டத்தில் என்னபோ, அனைவரின் கருத்துக்கும் மதிப்பளித்து முடிவெடுப்பது போன்ற நாடகம் வேறு.//

    வேறு யார்.. நீங்கள் சொன்ன ஆலமர வேர்கள்தான் சார் இந்த உயர்னிலைக்குழு…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress