புதிய தலைமைச் செயலக கட்டிடமும், டாஸ்மாக் பாரும்

You may also like...

3 Responses

  1. ananth says:

    இந்த நாளேட்டுக்கு அரசு விளம்பரம் கிடைக்கவில்லையோ.

  2. Anonymous says:

    ithellam romba over…Thalaiva…

  3. karrupu says:

    சமயோகித புத்தியுடன், அழகான கற்பனையுடன் கட்டுரை தீட்டிய நம்தினமதி நாளேடுக்கும், பதிவாக்கிய சவுக்குக்கும் நன்றி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.