நிறம் மாறும் ஜுனியர் விகடன்.

You may also like...

7 Responses

 1. p says:

  real savakku adi. oorukku upadesam pesum vikatanin kevalama pokku kanndikka thakkadhu.

 2. Anand says:

  ஜுனியர் விகடன் எப்போதுமே ஒருதலை பட்சமானது

 3. Anonymous says:

  வயசு பிள்ளைகள் இருக்கும் வீட்டில் ஜூனியர் விகடனை எடுத்துச் செல்லவே பயமாக உள்ளது.அதனால் அதை வாங்குவதை நிறுத்தி விட்டேன்.

 4. vasan says:

  `ஊருக்குத்தான‌டி உப‌தேச‌ம்,
  அது உன‌க்கும், என‌க்குமில்லைய‌டி`
  கிராம‌த்துல‌ ஒரு சொல்லு கேட்டிருக்கேன் முந்தி

 5. Jawahar says:

  எனக்குத் தெரிந்து ஜூனியர் விகடன் ஆரம்பத்திலிருந்தே பரபரப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தே செய்தி வெளியிட்டு வருகிறது. அதில் இன்றைக்கும் மாற்றமில்லை. நேச்சர் ஆஃப் பரபரப்பு இன்னைக்கு இதெல்லாம்தான். அதனாலே எனக்கு பெரிய வித்யாசம் தெரியலை.

  http://kgjawarlal.wordpress.com

 6. Anonymous says:

  Savukku Sir…Not only that…if you notice, Junior Vikatan published a photo graph as Charles Anthony sometime in Jan/Feb of 2009 which was not even close to what the actual Charles Anthony looks like…nowadays they are making many mistakes in their articles which are blatantly wrong…

 7. Anonymous says:

  very good usamarai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress