நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த சூப்பர் விவாதம்…

You may also like...

3 Responses

  1. எனக்கும் ஆற்றாமை தான். நேற்று, இரண்டு முக்கியமான சட்டங்கள் 3 நிமிடங்களில் விவாதம் ஏதுமின்றி ஒப்புதல் வழங்கப் பட்டன தெரியுமா ?

  2. abdul says:

    ithuku oru mudive illaya?

  3. ஒருவருக்கொருவர் குற்றம் சுமத்துவதிலேயே நேரம் கழிகிறது ..
    எப்பவுமே இப்படிதானோ ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress