லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் நூதன ஊழல். பகீர் குற்றச் சாட்டு

You may also like...

4 Responses

  1. Anonymous says:

    samuthayathin meale enna veruppu

  2. அப்படியே புட்டு புட்டு வைக்கிறீங்க,
    தல நீங்க ஓரு ACF ரமணா!!!!

  3. அப்புறம் எப்படி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை, லஞ்சத்தை ஒழிக்கப்போகிறார்கள்?..

    லஞ்சம் என்பது, உடம்பின் ஒரு பகுதியாகிவிட்டது சார்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress