ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் என்றால் கண்டு கொள்ளாத லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை

You may also like...

3 Responses

  1. வியப்பு ஒன்றும் இல்லை.. 🙁
    நம் நாடு வளர்ந்து வரும் நாடாகவே இருப்பது… இது போன்ற காரணங்களினால் கூடத்தான் …
    வேதனையாய் இருக்கிறது …

  2. karrupu says:

    எல்லா துறையிலும் கீழ்மட்டத்தில் உள்ளவர்கள் தான் மாட்டிக்கொள்வார்கள். அரசியலிலும் அது தான் நிலை. மேல் மட்டத் தவறுகள் தான், கீழ்மட்டத்தையும் தவறு செய்ய தூண்டுகிறது. ஆனால் பரிசுத்தத்தை பற்றி வாய் கிழிய பேசுவார்கள். எப்போதும் மேல் மட்டத்தில் உள்ளவர்கள் யோக்கியன்களே. இது தானே இந்திய ஜனநாயகத்தின் லட்சணம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress