காங்கிரஸ் கட்சியை விஞ்சும் தமிழக காவல்துறை

You may also like...

3 Responses

  1. RR says:

    அடுத்தவர் ஆட்சின்னா ஈரல் கெட்டுவிட்டது, கிட்னி அழுகி போச்சின்னு நீலி கண்ணீர் விடுவார், இதுக்கு என்ன சொல்ல போறார் தமிழர் தந்தை?

  2. சரியாகச் சொன்னீர்கள் தோழர் கருப்பு

  3. karrupu says:

    அரசியல்வாதிகளின் லட்சணம் தானே, அரசு அதிகாரிகளாக இருப்பவர்களையும் தொற்றி கொள்ளும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress