விடுதலை கேட்பது நளினியின் உரிமை, சலுகை அல்ல: கவிஞர் தாமரை

You may also like...

1 Response

  1. பகிர்வுக்கு நன்றி சார்

Leave a Reply to யூர்கன் க்ருகியர் Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.