சுப்ரமணியன் சுவாமிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம்

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    சாமி என்னவோ இந்திய அரசே தன் விரலசைவில் இயங்குவது போலவும், நீதிமன்றம் தன் கண்ணசைவில் இய்ங்குவது போலுமல்லவா நடந்து கொள்கிறார்?ராஜீவ் கொலையில் அவருக்கும் பங்கிருந்ததாக பேசிக் கொண்டார்களே?ஒரு வேளை அதனால் தான் நளினி விடுதலைக்கு அஞ்சுகிறாரோ?

  2. Anonymous says:

    சுவாமி போன்றவர்கள் மீது கண்டனத்தை தவிர வேறு ஒரு மயிரும் புடுங்க முடியாது நீதிமன்றங்களால். iniavan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress