செங்கல்பட்டு அகதிகள் முகாம் தாக்குதலைக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்

You may also like...

1 Response

  1. ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு என் வாழ்த்துகளை பதிவு செய்கிறேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.