சிபிஐ வானத்தில் இருந்து குதித்து வந்ததா ?

You may also like...

1 Response

 1. //அப்போ தாங்களாகவே தீக்குளித்து இறந்தார்களா ?//

  வருங்கால சரித்திரத்தில் இந்த சம்பவம் இப்படித்தான் இடம் பெறும் என் நினக்கிறேன்..

  சிபிஐ ஆளும் கட்சியின் அடியாளாகி விட்டது..

  ராஜீவின் மரணத்துக்காக , ஒரு இனத்தையே கொன்றவரகளுக்கு,
  ” இறந்த தினகரன் அலுவலக ஊழியர்கள் உயிர்கள் ” மனிதற்களின் உயிராகத் தெரியாது…

  ஏனென்றால் இவர்கள் பொது ஜனங்கள்..ஏழைகள்..

  இதற்கு என்னதான் முடிவு.. ஏழையாய் பிறந்தது அவர்களின் தவறா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress