தாமதிக்கப் பட்ட நீதி மறுக்கப் பட்ட நீதியா ?

You may also like...

2 Responses

  1. அந்த வருத்தத்தில் தான் நண்பரே, இத்தனை புலம்பல். ஆதரவுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து ஆதரவு தாருங்கள்.

  2. //முதலைக் கண்ணீர் வடிக்கும் கருணாநிதியின் கபட நாடகத்தை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். விரைவில், தக்க பாடம் புகட்டப் படுவார் கருணாநிதி.//

    பார்த்துக் கொண்டு மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள்…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress