அதிகாரிகளை நம்பி மோசம் போன ஜெயலலிதா !

You may also like...

3 Responses

  1. Anonymous says:

    your views are one side. Do you think Karunanidhi is good ruler? Then you are illitrate.
    Sangamithra

  2. //அதிகாரிகளின் தவறான வழிகாட்டுதலாலும், தனது ஆணவத்தாலும், அரசு ஊழியர்களை பகைத்துக் கொண்ட ஜெயலலிதா, இன்று வரை அதற்கான பயனை அனுபவித்து வருகிறார்.//

    இவர் திருந்துவார் என்று மட்டும் எதிர்பார்க்காதீர்கள் யாரும். அதற்கு வாய்ப்போ இல்லை

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.