சிறைக் கைதிகள் உரிமைக்கான ஒரு பேரணி !

You may also like...

1 Response

  1. ஐயா,

    தாங்கள் தற்பொழுது வரதட்சணை கொடுமைசட்டத்தால் வயதான தாய்தந்தையர்களையும்…. இளைஞர்களையும் சகோதரிகளையும் சில சமயம் குழந்தைகளையும் விசாரணை கைதிகளாக்கி சிறையில் அடைப்பதை பற்றியும் தாங்கள் விளப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டுகின்றேன்…

    நன்றி,
    வரதட்சணை கொடுமை சட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டவன்.,

    தமிழ். சரவணன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress