நீதி எனும் மாயை !

You may also like...

2 Responses

  1. ரகுபதி இவ்வாறு தன்னிடம் அமைச்சர் பேசவில்லை என்று எழுதிய கடிதம், தன்னிடம் வந்து சேர்வதற்கு முன்பே, தலைமை நீதிபதி இவ்வாறு அவசர அவசரமாக பேட்டியளித்ததற்கு பின்னால் என்ன நடந்தது என்பது அந்த “ராசா” விற்கே வெளிச்சம்.

  2. ananth says:

    தலைமை நீதிபதியே அமைச்சருக்கு தொடர்பில்லை என்று சொல்லி விட்டார். இதற்கு மேல் என்ன சொல்ல/செய்ய.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress