இந்திய ஜனநாயகம் எங்கே போகிறது … ?

You may also like...

1 Response

  1. veyyon says:

    தெளிவான உணர்ச்சி வெளிப்பாடு..

    ஆங்கில திரை படத்தில் வருவது போல நம் சமுதாயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பணம் குடிக்கும் ரத்த காட்டேரிகளாய் மாறி கொண்டிருக்கிறது ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress