கருணாநிதி பிறந்த நாளில் கண்ணுக்கினிய காட்சிகள்.

You may also like...

1 Response

  1. venkat says:

    ketavanuka aandavan adigama kodupaan enpathu evanukaaga thaan sonnanga pola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress