தள்ளாத வயதிலும் தணியாத அதிகார போதை

You may also like...

3 Responses

  1. dharuman says:

    உடன்பிறப்பே. கவலைப்படாதே . அய்யாவழியில் .மற்றும் அண்ணா வழியில். அயராதுழைக்க காலம் நெருங்கிவிட்டது

  2. dharuman says:

    கலைஞர் எதிர்வரும் தேர்தலில் திரு M.K.Sஅவர்களை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவிப்பார் என் லட்சோபலட்சம் தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்

  3. Anonymous says:

    ivanukku birthday oru kedu thuroki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress