பழநி பாரதியின் திராவகக் கவிதை

You may also like...

2 Responses

 1. Raja mohammed says:

  Hi sir I’m your fan

 2. Tamizzle says:

  “வெடிகுண்டு வைத்திருக்கிறாயா என்று
  ஒரு பெண்ணின் தனங்களை இறுக்குகிறான்
  அதில் பாலருந்திய மழலையைக் கொன்று
  என்னை எரிக்கச் சொல்கிறான்
  நான் ஒன்றும் பேசவே இல்லை”

  என்ன பேச எப்படிப் பேச
  வெட்டிய நாக்கு ஒட்டாமல்
  எப்படிப் பேச முடியும் என்னால்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress