இவய்ங்க இப்படி தான் பாஸ் எப்பப் பாத்தாலும் துப்பிக் கிட்டே இருப்பாங்க.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.